ผู้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัด สกลนคร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545

พระราชดำริ

โดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

สถานที่

โครงการชลประทานสกลนคร (ห้วยเดียก) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

curve