โครงการ เพิ่มหมู่ดับไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

สถานที่ตั้ง

อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve