โครงการ โครงการข้าวกล้องปรุงเบญจกระยาทิพย์ แรกผลิ 6 ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ก่อเอ้ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve