โครงการ พัฒนาพื้นที่อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านเกาะ ตำบล กู่ อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve