โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านวังเวิน

สถานที่ตั้ง

- ตำบล คำตากล้า อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve