โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทางหลวง

สถานที่ตั้ง

บ้านแก้ง ตำบลทางหลวง อำเภอนาแก ตำบล นาแก อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve