โครงการ แก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 และ 22 บ้านห้วยผักขะเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve