โครงการ สถานีน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

บ้านทุ่งศรีเกิด อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve