โครงการ ฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve