โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านบ่ออิฐอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านหัวเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาแระ จังหวัดปัตตานี ตำบล บ้านกลาง อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve