โครงการ ขุดลอกคลองยุทธศาสตร์เพื่อรับน้ำจากระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยชัน ตำบล ช่องกุ่ม อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

รายละเอียดโครงการ

โครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์เพื่อรับน้ำจากระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
งานขุดลอกคลองด้วยรถขุด ระยะทาง 6.10 กิโลเมตร งานถากถางป่าในคลองยุทธศาสตร์ 122,000 ตารางเมตร ระยะทาง 6.10 กิโลเมตร
เพิ่มปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ 54,960 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้แก่ราษฎรและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 600 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve