โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย

สถานที่ตั้ง

อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย

บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติโรงเรียน  

          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองวาย หมู่ที่ ๗  ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑  และได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การจัดตั้งโยคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีนายสวาท ศิริรัตน์ เป็นแกนนำได้ทำหนังสือผ่านมายัง จ่าสิบตำรวจวีรพงษ์ สมิตินันท์ ทำหน้าที่ รองผู้บังคับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่บ้านคลองวาย และยื่นหนังสือถึง พันตำรวจเอกประพันธ์ ศรีวาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในสมัยนั้น เป็นผู้อนุมัติจัดตั้ง จำนวนนักเรียนครั้งแรกในสมัยนั้นที่ทำการเรียนการสอน จำนวน 30 คน โดยเปิดเป็น 2 ห้องเรียน แบ่งการเรียนการสอน เป็นชั้นประถมศึกษา 1 – 2

          ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย มีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนวน นักเรียน 100 คน ชาย 43 คน หญิง 47 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย

ข้อมูลเสด็จเยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :

          -  ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2535

          -  ครั้งที่ 2 : วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546

          -  ครั้งที่ 3 : วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551

          -  ครั้งที่ 4 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตำบลตุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve