โครงการ สวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อพยพราษฎร ปลูกป่าพื้นที่โครงการ ป้องกันการทำลายทรัพยากร จัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้ ปศุสัตว์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve