โครงการ อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ณ ฐานทัพเรือพังงาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบนหมู่บ้านสึมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะขอน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve