โครงการ โครงการวิจัยปุ๋ยและดินสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ศึกษา วิจัยปุ๋ยและดินที่เหมาะสมกับการปลูกน้ำมันปาล์ม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve