โครงการ โครงการศึกษาทดลองการปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานของมูลนิธิชัยพัฒนา

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ทดลองการปลูกปาล์มน้ำมัน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve