โครงการ นาข้าวขั้นบันไดพื้นที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร

สถานที่ตั้ง

ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงพื้นที่นาข้าวขั้นบันไดสามารถทำนาได้ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve