โครงการ จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปาเสมัส อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve