โครงการ นาข้าวขั้นบันไดนิคมสร้างตนเองสุคิริน

สถานที่ตั้ง

ตำบล มาโมง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงพื้นที่นาข้าวขั้นบันได

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve