โครงการ อ่างเก็บน้ำเขาสำนัก

สถานที่ตั้ง

ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาสำนักพร้อมระบบ ความจุ 140,000 ลบ.ม.

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve