โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นานาค อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve