โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านแฆแบะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นานาค อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve