โครงการ ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 3

สถานที่ตั้ง

ตำบล นานาค อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายที่ 3

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve