โครงการ อ่างเก็บน้ำดงสวนพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาทัน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

หัวงานเป็นเขื่อนดิน ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้ง

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve