โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ตำบล นาดอกคำ อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve