โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร สูง 13 เมตร ยาว 640 เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve