โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก (ก่อสร้างอาคารประกอบ)

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้มีการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาคารสำนักงานเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2536

ก่อสร้างอาคารประกอบอาคารอเนกประสงค์

 

ประโยชน์ของโครงการ

ใช้เป็นอาคารสำนักงานในการติดต่อ ประสานงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve