โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองระบม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทุ่งพระยา อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำคลองระบม บ้านชำป่างาม ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve