โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดีน้อย

สถานที่ตั้ง

ตำบล แก่นมะกรูด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เขื่อนดิน ทางระบายน้ำล้นคอนกรีต

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve