โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่ระมาด อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve