โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve