โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าเลา อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve