โครงการ อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อินทนนท์

สถานที่ตั้ง

อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

รวบรวมกล้วยไม้ป่าและขยายพันธุ์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve