โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปลาปรุง (ระบบส่งน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ระบบส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve