โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านห้วยฮักพัฒนา (ก่อสร้างโรงสูบน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองแหย่ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โรงสูบน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve