โครงการ ฝายห้วยพญาพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายห้วยพญาพร้อมระบบฯ

 หมู่บ้านห้วยพญาตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

  •  เพื่อการเกษตรพื้นที่  70 ไร่
  •  เพื่อการอุปโภคบริโภค 60 ครัวเรือน

 

 

 

 

  

 

สามารถดาวน์โหลด. ไฟล์ PDF ได้ที่นี่ 

  

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve