โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่หางน้อย

สถานที่ตั้ง

ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำแม่หางน้อย

บ้านทุ่งข้าวหางตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน

 

อ่างเก็บน้ำกว้าง 6.00 เมตรยาว 97.0 เมตรสูง 10.50 เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve