โครงการ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ์

สถานที่ตั้ง

ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve