โครงการ ปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลำปาง พิษณุโลกและอุตรดิตถ์

สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

การฟื้นฟูสภาพป่าไม้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve