โครงการ สถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงบ้านสบขุ่น(จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสบขุ่น)จัดหาน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve