โครงการ สถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงดอยขุนน่าน(บ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง)จัดหาน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve