โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงระบบส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve