โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันนา

สถานที่ตั้ง

ตำบล เกาะช้าง อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลลอกคลองส่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve