ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 14 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ตะลิงปลิง เมื่อถึงฤดูออกมาก ให้โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ขอสูตรทำตะลิงปลิงแช่อิ่มจากสวนจิตรลดามาให้ผู้จัดการฟาร์ม

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ

curve