ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 14 มกราคม 2554

พระราชดำริ

เป็นโครงการเก่าที่เคยขอไว้ ซึ่งเดิมจะใช้พื่นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แต่เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ จึงได้เปลี่ยนเป็นโครงการปลูกไม้เสม็ดแบบครบวงจรแทน เพราะดูแล้วพื้นที่ปลูกอย่างอื่นไม่ได้ แต่เสม็ดขึ้นได้ ก็ให้ปลูกเสม็ด

สถานที่

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ

curve