ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 01 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

ในพื้นที่ภาคใต้ฝนจะตกมาก มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชผัก ควรพิจารณาดูว่าจะปลูกผักโรงเรือนจะเหมาะสมหรือไม่

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่ 3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ-พิศลยบุตร หมู่ที่ 10 บ้านเกาะจง ตำบลทับช้าง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย

curve