ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 01 ตุลาคม 2554

พระราชดำริ

ควรพิจารณาหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาตามที่ราษฎรกราบบังคมทูลว่า ช่วงฤดูฝนถนนมักจะขาดบริเวณคอสะพาน เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถนำผลผลิตออกไปขายได้

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย

curve