ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2554

พระราชดำริ

แม่น้ำยม มีปัญหามากที่สุด เป็นปัญหาที่ลำบากมาก จะสร้างแม่ยมอย่างเก่าก็ลำบาก ประสบปัญหามากมาย ถ้าทำแบบเล็ก ๆ ก็จะไม่ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ ดังนั้น ต้องทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่และส่งผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด ถ้าไม่เสียหายเลยคงไม่ได้ แม้ไม่เสียหายเลยคนยังว่าเสียหาย มีพื้นที่เหลืออีกไม่กี่แห่งที่เหมาะสมจะทำเขื่อนขนาดใหญ่ ตอนนี้ต้องดูในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือก่อน พิษณุโลกได้ประโยชน์เยอะ เก็บน้ำในแควน้อย ช่วยเหลือได้ดี ช่วยเก็บน้ำในลุ่มน้ำนั้น แควน้อยมหัศจรรย์ช่วยให้สำเร็จ เดิมคิดว่าจะทำไม่ได้ในที่สุดก็ทำได้ น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้มีอยู่เต็มเมือง น้ำไม่ลง ก่อนหน้าที่น้ำลงเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำค่อนข้างเยอะ ที่ภาคใต้ดูว่าจะทำระบบอย่างไรที่จะไม่ให้ดินถล่ม ถ้าแก้ดินถล่มได้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

สถานที่

ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

curve