ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 22 กันยายน 2553

พระราชดำริ

การจัดการน้ำให้โรงพยาบาลสุคิริน ถ้าเร่งเรื่องนี้ให้สำเร็จจะเป็นการดี เพราะจะเป็นตัวอย่างความสะอาดและการสุขาภิบาลแก่สถานีอนามัยอื่นๆ โดยให้ขยายผลเรื่องน้ำสะอาดตามโรงพยาบาลประจำอำเภอด้วย

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve