ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 21 กันยายน 2553

พระราชดำริ

ในโรงเรียนมีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ดังนั้น ควรปลูกผักที่เป้นเครื่องปรุงอาหารหรือพืชผักสวนครัว ไว้รอตำราอาหาร

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 บ้านแกแดะ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

curve